- Virker generelt lite gjennomtenkt

Posted May 20th, 2015 by admin

- Er dette et forsøk på å snikinnføre forbud mot elbil i kollektiveltet? Vedtaket framstår merkelig når politisk ledelse i både Oslo og Akershus støtter å prøve ut samkjøring, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Statens vegvesen fattet onsdag vedtak om at elbiler ikke får tilgang til kollektivfelt på Ring 3 i Oslo. På E18 gjelder forbudet strekningen Vækerø-Filipstad i periodene 06.00-09.00 (inngående) og 14.00-18.00 (utgående). Stengingen gjelder fra 1. juni.

Samtidig varsler Vegvesenet at det vil vurdere stenging av resten av E18-strekningen fra Asker til Vækerø til høsten. Her har Vegvesenet avvist samkjøring som alternativ.

Elbilforeningen påpeker at Vegvesenet ikke har begrunnet avgjørelsen:

- Vedtaket virker generelt lite gjennomtenkt. Vi finner derfor grunn til å spørre om hva som er det faglige grunnlaget for ikke å innføre samkjøring på den mest interessante strekningen av alle. Men også på Ring 3 er det åpenbart at samkjøring er et godt tiltak, sier Bu.

Les også:
Elbiler kastes ut av kollektivfelt i OsloDette blir den billigste ladbare luksussuven

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>