Vest Tank-eier ber om gjenopptakelse av saken

Posted December 31st, 2013 by admin

Emblem er dømt til fengsel i to år og fem måneder.

I et brev til Gjenopptakelseskommisjonen ber Emblems advokat John Christian Elden om at dommen fra Gulating lagmannsrett oppheves.

Samtidig har Emblem anmeldt to tjenestemenn i Økokrim og én i Hordaland politidistrikt til Spesialenheten for politisaker.

Trond Emblem hevder blant annet at politiet har protokollført utsagn som han ikke har kommet med i avhør.

– Vi tar dette ganske rolig, men nå får Spesialenheten vurdere saken, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til NTB.

– Det er noe merkelig at dette kommer opp nå, etter at saken har vært flere runder i rettssystemet, legger han til.

Det var 24. mai 2007 at en tank med avfallsprodukter eksploderte hos selskapet Vest Tank i Gulen i Sogn og Fjordane og utløste brann i en annen tank.

Ingen ble alvorlig skadd i eksplosjonen, men gass spredte seg over et stort område rundt tankanlegget. Flere hundre beboere i Gulen og nabokommunen Masfjorden fikk helseplager i tiden etter eksplosjonen. Anlegget var solgt til det estisk-eide selskapet Alexela dagen før det skjedde.

Sammen med Emblem er selskapets tidligere daglige leder dømt for å ha mottatt avfall som de ikke hadde tillatelse til å rense ved anlegget og for å ha satt liv og helse i fare. (©NTB)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>