Støre ber regjeringen invitere til klimaforlik

Posted November 30th, 2014 by admin

- Klima er en sak hvor partiene tidligere har satt seg sammen på Stortinget og kommet fram til løsninger. Nå, etter ett år med denne regjeringen, er det ingen signaler om dette, sier Støre til Dagsavisen.

På Aps internasjonale konferanse fredag gjorde Ap-lederen det klart at han vil snakke med de andre opposisjonspartiene om hvordan klimaforliket skal følges opp.

Stortingets klimaforlik fra 2008 innebar et utslippskutt på 30 prosent fra 1990-nivå til 2020, en ambisjon som kan bli vanskelig å nå. I forbindelse med at Norge skal melde inn nye mål før klimakonferansen i Paris neste år, er ikke Støre opptatt av å endre selve utslippsmålet. Han etterlyser i stedet et forlik som handler mer om tiltak og gjennomføring.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) lover en avklaring om Norges nye klimamål i første kvartal.

- Vi har sagt at vi skal legge dette fram for Stortinget på en egnet måte, men først må lande arbeidet med det faglige grunnlaget og ta en beslutning om det i regjeringen, sa Sundtoft til NTB denne uka. (©NTB)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>