Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er
interessert i.

– Jeg kan si at interessen er enorm og at vi har mellom to- og tresifret antall bud, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg til Finansavisen.

Han har oppdraget med å selge USAs gamle ambassadebygg i Henrik Ibsens gate rett ved Slottet i Oslo sentrum, etter at amerikanerne har bygget en ny på Huseby. Ifølge markedsrykter ligger budene på rundt 450 millioner kroner, selv om normal verdifastsettelse skulle tilsi en tomteverdi på rundt 290 millioner kroner.

– Vi er ikke i sluttrunden ennå, men håper å være der om et par uker, sier Solberg.

Arkitektonisk perle

Den amerikanske ambassaden flyttet nylig bort fra kremtomten i Oslo sentrum til sitt nye bygg på Huseby. Den gamle ambassadebygningen, som har preget bybildet i Oslo siden 1959, er under fredning. Riksantikvaren beskriver det gamle bygget som en av landets arkitektoniske perler.

– Det har ligget i kortene hele tiden, og vil ikke være noe problem. Det mest aktuelle er fasaden og enkelte elementer inne. Det er ikke en avsluttet prosess mellom Byantikvaren i Oslo og amerikanerne, så det er ikke så lett å være entydig i uttalelsene, sier Solberg.

Symbolsk viktig

Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig. Ambassaden symboliserer derfor det sterke diplomatiske og økonomiske båndet mellom USA og Norge.

Verket ble tegnet av den finsk-amerikanske stjernearkitekten Eero Saarinen, og er en trekantet bygning av sort labrador. Prosjektet kostet til sammen 9,5 millioner kroner i 1959.(Vilkår)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>