Roser regjeringens maritime strategi

Posted May 29th, 2015 by admin

- I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig. Strategien legger til rette for omstilling og innovasjon for å høste av fremtidens store maritime muligheter, sier administerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i en pressemelding.     

Tidligere fredag la regjeringen frem sin plan:
Ønsker flere skip med norsk flagg

Ifølge Rederiforbundet har verdiskapningen i det maritime miljøet doblet seg de siste ti årene.

- Mer enn 110.000 mennesker skaper nå hvert år verdier for 175 milliarder kroner her hjemme, og for første gang har norske rederier en årlig verdiskaping på over 100 milliarder kroner, skriver forbundet i sin pressemelding.

Styrker næringen

Regjeringen strategi følger i hovedsak opp det regjeringsoppnevnte utvalget som har foreslått endringer i nettolønnsordningen og oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferjer og på norsk sokkel. Målet er å få flere skip under norsk flagg.

– Dette vil bidra til å styrke Norges tyngde og innflytelse internasjonalt, sier Henriksen.

Rederiforbundet mener endringene i nettolønnsordningen vil bidra til å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk.

- Den praktiske sjøbaserte kompetansen er viktig for hele verdikjeden og styrking av nettolønnsordningen er derfor avgjørende for Norge som skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

De tre forbundene som organiserer norske sjøfolk har alt uttrykt skuffelse med deler av strategien: 
Beskylder regjeringen for passivitet

Rederiforbundet trekker frem at regjeringens strategi også inneholder en rekke tiltak innenfor kompetanse og utdanning.

- Vi er glade for at regjeringen her i praksis følger opp sin erklærte ambisjon om at Norge også i fremtiden skal være en av verdens ledende maritime nasjoner, avslutter Rederiforbundets Sturla Henriksen.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>