Regjeringen vil ha uavhengig veitilsyn

Posted May 9th, 2015 by admin

– Regjeringen vil ha et uavhengig Vegtilsyn. I dag er det underlagt veidirektøren. Vi mener det er uheldig, fordi det kan gi inntrykk av at Vegtilsynet ikke opererer fritt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

– Vi vil derfor gjøre Vegtilsynet mer uavhengig ved å etablere det som en egen forvaltningsenhet under Samferdselsdepartementet, forklarer han.

Regjeringen vil informere Stortinget om at dette arbeidet er satt i gang i revidert budsjett, som legges fram tirsdag.

Vegtilsynets oppgave er å føre tilsyn med at sikkerheten på riksveinettet er ivaretatt i Statens vegvesen.

Solvik-Olsen mener et uavhengig veitilsyn vil «styrke arbeidet og tilliten til de som skal følge opp om standarden og kvaliteten er slik den skal være».

– Regjeringen vurderer for tiden om Vegtilsynets oppgaver skal utvides til også å inkludere fylkesveier, sier statsråden.

Les også:


Vil ha elbilene ut av bussfilen
DN-lesere har spart millioner på å prute- Kan romme alt fra katastrofale til perfekte bilavgifter

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>