Øl og sykehus

Posted August 31st, 2014 by admin

Å tro at konkurranse bare fungerer for enkle produkter er en misforståelse.

I en kronikk i DN slo konkurransedirektør Christine Meyer nylig et slag for mer konkurranse innenfor helse- og utdanningssektoren.

Hun advarte blant annet mot vektleggingen av stordriftsfordeler som har ført til stadig større sykehus. I utdanningssektoren er problemet på mange måter motsatt. Det springer frem universiteter og høyskoler over hele landet, men mange av dem leverer heller middelmådig kvalitet.

Mer konkurranse kan i begge tilfeller bøte på problemet, ifølge Meyer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>