Ny nestsjef hos rederne

Posted October 31st, 2014 by admin

Harald Solberg (38) er ansatt som ny viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han overtar jobben etter Jørgen Vatne, som etter 30 års ansettelse har gitt beskjed om at han ønsker å slutte ved årsskiftet. Vatne vil da etablere sin egen rådgivervirksomhet. Solberg har de siste tre årene vært direktør i Rederiforbundets avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon. Han har tidligere vært administrerende direktør i Dagsavisen, viseadministrerende direktør i Mentor Medier, statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og i Stortinget for KrF. DN

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>