Norge starter ny dialog med Russland

Posted August 31st, 2015 by admin

- Initiativet er et forsøk på å få bevegelse i forholdet til Russland etter Ukraina-krisen, sier en UD-kilde til NTB om konferanseserien som starter i Finland, men som kommer til Voksenåsen konferansehotell 27. oktober.

Vertskap

Administrerende direktør ved Voksenåsen, Karl Einar Ellingsen, bekrefter at de er vertskap 27. oktober.

- Vi vil at det skal skapes en atmosfære med litt luft og litt prat. Det er et halvoffentlig initiativ som alle ser ut til å støtte, sier Ellingsen til NTB.

Ifølge det foreløpige programmet for konferansen «Russland og de nordiske land» heter det at målet er å lage en felles arena for dialog både for russere og skandinaver, som bidrar til en dypere forståelse for samtidige og historiske aspekter ved forholdene mellom våre land». Konferansen er støttet av norsk og svensk UD og Fritt Ord.

Politisk gjennomgang

- Vi skal foreta en politisk gjennomgang og vurdering i Norden av forholdet til Russland. Jeg er meget glad for at utenriksminister Børge Brende åpner denne konferansen, sier Thorvald Stoltenberg til NTB.

En rekke prominente russiske navn står på det foreløpige konferanseprogrammet som ikke bekreftede deltakere. Stoltenberg vil ikke si noe om på hvilket nivå Russland må være representert for at han skal være fornøyd.

En etappe

- På Voksenåsen vil jeg være fornøyd med at vi vil være ferdige med en etappe i et viktig arbeid. Jeg er fornøyd med at den norske utenriksministeren skal åpne møtet. Jeg setter ingen krav til hva andre land skal gjøre. Dette er et arbeid som gjøres ut fra interessene til de land som er med i arbeidet, sier Stoltenberg.

Det nordisk-russiske initiativet fortsetter i mars i Stockholm, København i mai og Island i september før oppsummering på Voksenåsen i oktober 2016.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>