Norge kan vente oppstrammer fra Stoltenberg

Posted May 31st, 2015 by admin

Norge liker å vise til at vi som ett av få NATO-land styrker forsvarsbudsjettet i stedet for å kutte.

Men det endrer ikke bunnlinjen, som er at Norge ligger under NATOs mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Og det er Stoltenbergs jobb å få alle medlemslandene til å innfri det målet.

- Når truslene øker, må vi investere mer om vi fortsatt skal være en allianse som kan garantere for alle medlemslandenes sikkerhet, er NATO-sjefens gjentatte budskap.

Også når han besøker Norge fra onsdag til fredag.

Mål

Ifjor høst sluttet statsminister Erna Solberg (H) seg til NATOs målsetting om å nå et forsvarsbudsjett som utgjør to prosent av BNP innen ti år.

Norge brukte ifjor rundt 1,5 prosent. I år foreslår regjeringen å styrke budsjettet med i overkant av 1,4 milliarder kroner. Likevel kommer prosentandelen bare opp til rundt 1,6.

- Å oppnå en situasjon der Norge bruker 2 prosent av BNP på forsvar, vil være svært krevende på kort sikt, erkjente forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i et svar til Stortinget i april.

Selv om målsettingen «om å bevege seg i retning av to prosent» innenfor en tiårsperiode ligger fast.

Få innfrir

Kun fire av de 28 NATO-landene innfridde budsjettmålet i fjor.

Som norsk statsminister gjorde heller ikke Stoltenberg det i sin tid. Han har også erkjent at «alle politikere selvfølgelig heller vil bruke penger på helse og skole».

Men som NATO-sjef har han nå ansvaret for at medlemslandene tar inn over seg en ny sikkerhetspolitisk situasjon i et presset Europa.

Og han lovet USAs president Barack Obama å «jobbe med de europeiske landene» da han besøkte Washington i uka som gikk.

Takk

Tross manglende innfrielse av budsjettmålet kommer nok Stoltenberg også til å bruke Norges-besøket til å takke regjeringen for innsatsen.

Norge leder for øyeblikket NATOs flypatruljering i Baltikum og er med i testingen av alliansens nye hurtigstyrke. Norge var også vertskap for en ubåtøvelse i begynnelsen av mai, og leder i disse dager en stor jagerflyøvelse i nord sammen med NATOs partnerland Sverige og Finland.

Programmet

NATOs generalsekretær starter det offisielle Norges-besøket i Bodø onsdag. Der venter en demonstrasjon av F-16-flyene som er i stående NATO-beredskap og jevnlig må på vingene for å følge russisk aktivitet.

Torsdag har Stoltenberg blant annet audiens på Slottet, mens besøket avsluttes fredag med et møte med Solberg, Søreide og utenriksminister Børge Brende (H).

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>