Lavest antall omkomne i trafikken siden 1947

Posted May 31st, 2016 by admin

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår fast at det i 2015 omkom 117 personer i totalt 102 ulykker på norske veier. Det er det lavest antall omkomne i trafikken siden 1947.

Tallene fra SSB viser at det var 30 færre omkomne i trafikken i 2015 enn i 2014. Av de 117 drepte var 87 menn og 30 kvinner. Det var flest bilførere som omkom, 57 totalt, samt 21 motorsyklister.

Antall omkomne i aldersgrupper er ganske jevnt fordelt. 32 personer i alderen 16-24, 30 i alderen 45-54, 28 i alderen 25-44 og 24 i alderen 65 år eller eldre. Tre barn under 15 år omkom.

Som meldt tidligere i år er nå risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i Norge blant de minste i verden. Det opplyste EU-kommisjonen i april, noe som nå blir bekreftet av statistikken fra SSB.

I EU var gjennomsnittet 51,5 trafikkdrepte personer per millioner innbyggere, noe som betyr at dødeligheten i trafikken i Norge er omtrent halvparten av hva den er i EU.

Tidligere i år viste foreløpige tall fra Statens vegvesen at 125 personer omkom i trafikken, noe høyere enn tallene fra SSB, men fortsatt en kraftig nedgang fra 2014.

Les også:

Vedtar gratis oppdrettskonsesjoner i dag

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>