KrF håper Syria-flyktningene blir brekkstang

Posted May 9th, 2015 by admin

Saken er oppdatert.

Dagen etter at landsmøtet til Kristelig Folkeparti (KrF) sa et rungende ja til å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria, diskuterte partiet lørdag hvordan landet skal klare å håndtere alle disse, samt de 5.000 som allerede i dag sitter og venter på mottak, på en god måte.

Svaret ble en omfattende pakke med nye integreringstiltak. Langt bedre økonomisk kompensasjon fra staten til kommunene, samt en ny ordning kalt introduksjonsjobb, der en innvandrer kan få jobb i inntil to år med lønnstilskudd fra staten, er hovedgrepene partiet foreslår.

Vinn-vinn-situasjon

At et flertall på Stortinget nå ønsker å ta imot 10.000 flyktninger fra borgerkrigen i Syria, har satt søkelyset på utfordringene Norge allerede i dag har med å klare å bosette og integrere de flyktninger og asylsøkere som er kommet til landet. Rundt 5.000 flyktninger sitter i dag på landets mottak og venter på en vertskommune. Mange har sittet i flere år.

– Denne situasjonen har vært litt oppe i den norske debatten før, men nå har Syria-flyktningene virkelig økt bevisstheten om situasjonen og iveren for å gjøre noe for disse. Mitt håp er at dette skal bli en vinn-vinn-situasjon, hvor saken tvinger fram en langt bedre bosettings- og integreringspolitikk, sier Eriksen til NTB.

– De grepene vi er tvunget til å gjøre nå, er ikke noe de syriske flyktningene skal ta ansvar for, men kanskje de i ettertid vil bli stående som dem som fikk æren for det, legger hun til.

Vennefamilier

KrF mener byrdefordelingen mellom staten og kommunene i dag er for skjev, og vedtok å gå inn for at staten skal bidra langt mer ved økte integreringstilskudd, økt bostøtte og andre kommunale tilskudd. Midler for å kunne tilby barnehageplass til barn på asylmottak også under fire år og for å øke kompetansen i kommunene på traumer etter krig og forfølgelse, blir nevnt spesielt i vedtaket.

Foreldreveiledningskurs for nyankomne foreldre og tilrettelegging for vennefamilier for flyktninger, spesielt for enslige mindreårige, er blant andre tiltak i KrFs integreringspakke.

Nyskapning

Dagrun Eriksen trekker spesielt fram vedtaket om å innføre en introduksjonsjobb med lønnstilskudd fra staten i to, og kaller det en «genial nyskapning» fra partiet.

– I Norge har vi vært veldig fokusert på bosetting, det å gi folk et hus, det er liksom den norske væremåten. I USA har man mye mer fokus på sysselsetting, og vi tror en introduksjonsjobb vil få fart på den store integreringsutfordringen vi ser, som er at innvandrere sliter med å få jobb i det norske samfunnet, sier hun.

Hun peker på at bedriftene ikke vil løpe noen økonomisk risiko ved den ny ordningen.

– Samtidig vil innvandrerne få arbeidserfaring, norskopplæring og opplæring i norsk kultur og væremåte på en veldig god og naturlig måte.

KrF kan foreløpig ikke gi et totalt kostnadsoverslag over hvor mye de nye foreslåtte integreringstiltakene vil koste.

Les også:


Vil ha elbilene ut av bussfilen
DN-lesere har spart millioner på å prute- Kan romme alt fra katastrofale til perfekte bilavgifter

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>