Kjempegevinst på islandsk valuta

Posted September 17th, 2017 by admin

Opera-gründer Jon S. von Tetzchner har tjent stort på eiendom og investeringer, og på den islandske kronen.

– For noen år siden var Island nede for telling. Kursen for islandske kroner var lav, og det var mye penger de ville få ut, sier von Tetzchner.

Etter at han forlot Opera i 2010, har han investert flere hundre millioner i blant annet internettselskaper og eiendom.


Jon S. von Tetzchner

I årsregnskapet for investeringsselskapet hans, Vivaldi Invest, står det om latente valutagevinster på 138 millioner kroner etter valutaspekulasjon på Island. Det kommer i tillegg til renter på 32 millioner kroner.

Fortjenesten kommer fra en periode mellom 2012 og 2015. Da deltok von Tetzschner på en rekke valutaauksjoner i regi av Islands sentralbank.

Auksjonerte bort kroner

Etter at Islands banksektor gikk på en kjempesmell i 2008, ble det holdt auksjoner hvor den islandske sentralbanken tilbød seg å kjøpe euro for islandske kroner. På auksjonene ble euro vekslet til islandske kroner med 50 prosent spotkurs og 50 prosent kurs fastsatt ved auksjonen, opplyser Vivaldi Invest i sitt regnskap. Til gjengjeld måtte investorene gjøre langsiktige investeringer i den islandske økonomien.

– På disse auksjonene kunne jeg si at jeg vil kjøpe islandske kroner for euro og sende inn et bud for hvor mye jeg er villig til å betale per krone. Så sender de et bud på hvor mye de er villige til å betale per euro, og vi finner noe imellom, forklarer von Tetzchner.

Siden det ble en egen kurs på auksjonene, har veksten til den islandske kronen siden 2012 skapt en enorm gevinst for gründeren.

– Du fikk en form for rabatt på kursen om du var villig til å investere over lengre tid. Og jeg investerer alltid på lang sikt. Kortsiktig er ikke et ord jeg er kjent med, sier han.

Enorm gevinst

Investeringene fant sted gjennom lån til to datterselskaper von Tetzchner har på Island.

Vivaldi Invests regnskap forteller at et utlån til datterselskapet Vivaldi Island EHF var på 2261 millioner islandske kroner. Med kursen i utgangen av 2016 ga det en valutagevinst på 70 millioner kroner, ettersom den islandske kronen har styrket seg. Av denne gevinsten er 10,1 millioner kroner vurdert som regnskapsmessig opptjent.

I tillegg var det et lån på 1763 millioner kroner til et annet datterselskap, Dvorzak Invest EHF. Det tilsier en latent valutagevinst på 68 millioner kroner ved utgangen av 2016. 6,7 millioner av disse kronene er vurdert som regnskapsmessig opptjent. I tillegg kommer renter på begge lånene på til sammen 32 millioner kroner.

– Jeg føler de investeringene jeg har gjort i Island, har vært bra. Jeg er fornøyd med de investeringene, sier von Tetzchner.

Begrenset nedside

Økonomiprofessor Thorolfur Matthiasson ved Islands universitet har en enkel forklaring på hvordan von Tetzchner har tjent så godt.

– Det korte svaret er at Island manglet valutareserver i den perioden. Utlendinger som var villige til å kjøpe islandske kroner for euro eller annen valuta og sette i investeringer i papirer eller andre verdier på Island for en periode på minst fem år, kunne få overpris i kroner for sine euros, skriver han i en epost.

Deretter har landet fått en opptur, og investorer som von Tetzchner sitter igjen med en pen fortjeneste.

– I mellomtiden har Island hatt en boom, og verdien av kronen har økt. De som kom inn, får mange euro per krone sammenlignet med hva som var prisen da de kom inn for fem år siden, forklarer Matthiasson.

Taper på nettleseren

Von Tetzchner var med og grunnlegge Opera Software i 1994 sammen med Geir Ivarsøy. Han ledet selskapet frem til 2010, da han ble presset ut. Aksjonærene var opptatt av trygge marginer på kort sikt, men norsk-islendingen ønsket å lage verdens beste nettleser.


Opera Software

I 2013 startet von Tetzchner arbeidet med en ny nettleser, som heter Vivaldi. Vivaldi Technologies samarbeider med datterselskaper på Island og i USA om utvikling av nettleseren, og er finansiert av Vivaldi Invest. Vivaldi Invest hadde et årsresultat på 29 millioner kroner i 2016, mens teknologiselskapet har tapt 73 millioner kroner de to siste årene.

– Vi har brent en del på Vivaldi Techonolgoies, men det tallet er litt misvisende. Det koster å bygge et selskap. Jeg er generelt veldig fornøyd med tallene, sier Jon S. von Tetzchner. (Vilkår)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>