Jon Haukeland

Posted August 31st, 2014 by admin

Profil– For tiden leser jeg nesten bare om Ukraina/Russland og Nord-Kaukasus. Det henger sammen med at filmen min om Kosovo, «Reunion» er blitt vist i Kiev, Moskva og Odessa, og skal vises i Groznyj. Det er en forståelse der for at oppbygningen av konflikten Russland/Ukraina og i det tidligere Jugoslavia er veldig lik.

– Så «Reunion» fra 2011 har fått nytt liv? Europa står i brann og da søker man til filmen din?

– Nå er det ikke helt sånn. Men Nupi har oversatt filmen og jobbet for å få den ut. Kosovo er jo en konflikt der Norge var med, det skjer altfor sjelden at noen viser interesse for å ta med seg erfaringene derfra.

– Hva leser man? «Dagestan for Dummies?»

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>