Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) venter at vedtak om eventuell fortsatt rett til tilgang til Telenors mobilnett for andre selskaper tidligst vil foreligge sent i 2015. Det avgjørende er vurderingen av konkurransesituasjonen med to store aktører i markedet.

Det sier direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til TDN Finans onsdag.

- Konkurransesituasjonen i det norske markedet er spennende nå med to store konstellasjoner, Telenor og TeliaSonera, sier Olsen.

Olsen sier at Telenors posisjon fortsatt ventes å være dominerende. Av tiltak for å dempe ulempene ved dette viser han til at Norge har opprettholdt kravet om at nye aktører skal få tilgang til Telenors mobilnett. Tiltaket er imidlertid under vurdering og kan i prinsippet bli opphevet.

- Det er ingenting som ligger an til at vi skal oppheve den reguleringen, sier Olsen til TDN Finans.

Arbeidet med vurderingen av nevnte regulering ble stanset i påvente av Konkurransetilsynets vurdering av TeliaSoneras oppkjøp av Tele2s norske virksomhet.

Oppkjøpet er nå godkjent, og det arbeides nå med en ny analyse av konkurransesituasjonen som tidligst kan bli sendt ut på høring før sommeren.

Etter dette skal innstillingen vurderes i EFTAs overvåkingsorgan, og det blir derfor tidligst et vedtak mot slutten av året.

Telenors dominerende posisjon i det norske markedet mener Olsen i stor grad skyldes at selskapet er «meget flinke».

- Vi har de samme reguleringene i Norge som i resten av Europa, Telenor er meget flinke. Det er ikke uten grunn at de har blitt et av de største mobilselskapene også i Europa, sier han.

Olsen mener det er rom for ytterligere konkurranse i enkelte segmenter, og sier at Nkom forsøker å sikre dette gjennom like vilkår for konkurrentene.

- Når det gjelder priser på vanlig mobiltelefoni er prisene stadig under press. Prisene på vanlig telefoni og tale er lave nok, med tanke på at selskapene også må tjene penger for å kunne investere i tråd med våre økte krav til robusthet i nettene. Dette koster en del penger, sier han.

Samtidig er det rom for ytterligere prispress, blant annet innenfor utenlands- og datatrafikk.

- Ser man for eksempel til Finland har alle abonnement fri datatrafikk, sier han.

Les også:

NRK gir sluttpakker til 100 ansatte


Elbiler kastes ut av kollektivfelt i Oslo

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>