- I august har det vært en panisk stemning

Posted August 31st, 2015 by admin

Det har vært liten aktivitet i det norske høyrenteobligasjonsmarkedet i august.


Dette er en obligasjon

En obligasjon er et lån, normalt utstedt av enten stater eller selskaper.

For selskaper er det å legge ut obligasjonslån et alternativ til å låne penger i en bank.

Investorer, som livselskaper og pensjonskasser, kjøper obligasjonene og låner dermed penger til selskapene.

Renten på obligasjonslån er avhengig av hvor stor risikoen er for at selskapene ikke kan betjene gjelden. Jo høyere risiko, jo høyere rente krever investorene.

DN har i flere artikler omtalt hvordan oljeprisfall og uro i kapitalmarkedene har gjort at markedet for høyrisiko selskapsgjeld, det såkalte «high yield» obligasjonsmarkedet, har gått fra vondt til verre.

For mange selskaper er det umulig å utstede ny gjeld, siden investorene krever svært høy rente for at de i det hele tatt skal åpne lommeboken. I DN onsdag beskrev viseadministrerende direktør Sven Stakkestad i Solstad Offshore obligasjonsmarkedet som «dødt».

Les også:
– Blitt både trangere og dyrere

Kredittanalytikerne venter at markedet vil ta seg litt opp for ikke-oljerelaterte selskaper utover høsten, men at volumene blir lavere enn i første halvår.

- Så langt er det helt klart at det ikke er noen stor aktivitet blant oljerelaterte selskaper. Med den nåværende oljeprisen og anslagene på lete- og produksjonsinvesteringer ventes det at det blir ganske stille og rolig, sier analysesjef for kreditt Henrik Blymke i SEB til TDN Finans.

  Lukket for oljeservice

Kredittanalytiker Jørgen Haug i Sparebank 1 Markets venter også at det blir lite aktivitet blant oljerelaterte selskaper i high yield-markedet fremover.

- Det er noen sektorer som ikke burde vært så påvirket av uroen i oljesektoren, men sentimentet blir tyngre for alle. For alle praktiske formål er det nå lukket for oljeservice, sier Haug.

Haug tror det kommer til å gjøres dealer frem til nyttår, men primært i de sektorene som ikke er relatert til olje. Han viser eksempelvis flyselskaper som tjener på en lavere oljepris.

  Fortsatt appetitt

For «investment grade»-selskaper (IG) sier Blymke at det fortsatt er appetitt blant investorene, og viser til et lån de plasserte for eiendomsselskapet Citycon forrige mandag, og at Nortura har plassert et obligasjonslån.

Blymke synes det ser litt roligere ut i kredittmarkedet nå enn det gjorde før sommeren, og tror at volumene kan bli litt lavere. Men IG-selskapene får plassert sine lån i markedet, men til en litt høyere pris enn tidligere.

- Men man ser at det har skjedd en reprising også for bank, kraft og IG, sier Blymke.

I 2014 ble det plassert rundt 70 milliarder i det norske høyrentemarkedet, ifølge Haug, og i 2015 venter han at det plassert volumet blir halvparten av dette. I første halvår ble det plassert rundt 20 milliarder.

- I august har det vært en panisk stemning, sier Haug og viser til at investorene har hatt nok med å følge med på eksisterende posisjoner.

  Vil interessere seg for god case

Når markedet roer seg tror han at investorene vil være interessert i gode «case» fra ikke-oljerelaterte bransjer, og legger til at det har vært en god tilstrømming til fondene den seneste tiden.

Markits Itraxx Crossover-indeks for Europa var på 323,00 poeng fredag, mot 289,94 poeng ved starten av august. Indeksen består av CDSer fra 75 høyrente-selskaper uten investeringsvurdering. En oppgang i indeksen indikerer økt oppfattet risiko i markedet, typisk reflektert som en økning i rentepåslagene.

DNB Markets totalavkastningsindeks for det norske high-yield-markedet var på 102,20 poeng fredag, mot 106,67 ved starten av august.

Indeksen inneholder alle papirer i kroner og i dollar i det norske markedet, som ved inngangen av måneden har over 300 millioner (eller tilsvarende i USD) utestående og mer enn ett års gjenværende løpetid. Indeksen er hedget og bruker en valutaswap for å sikre valutarisikoen i porteføljen.

Les også:
- Dette markedet kan sprekke


Redere i opplagskø

 

Se DNtv: En tur til Mars


 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>