Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er
interessert i.

New Zealand og Sverige har størst risiko for en priskorreksjon i boligmarkedet, ifølge Goldman Sachs, skriver Bloomberg

Investeringsbanken mener det er 35 til 40 prosent sjanse for en inflasjonsjustert nedtur på fem prosent de neste to årene i disse landene. 

Ifølge Bloomberg har Goldman Sachs regnet på faren for boligprisfall i de ti landene i verden med mest omsatt valuta, som de kaller «G-10-landene», og på denne listen plasserer de også Norge. Bloombergs artikkel er ikke helt tydelig på utvalget, men det ser ut til å kun dreie seg om mindre land.

Sjansen har økt

Goldman bruker en modell som blant annet sammenligner huspriser med leiepriser og inntektsnivå. Banken sier også at gjeldsveksten er en viktig faktor. 

– Sannsynligheten for et boligprisfall har økt på tvers av de mindre G-10-landene

og at denne har økt kraftig de siste årene, som resultat av økende priser og gjeldsvekst, skriver Goldman Sachs i sin rapport, ifølge Bloomberg. 

Rapporten plasserer Canada som det tredje mest utsatte landet, med en sannsynlighet for fall på 30 prosent, mens Norge, Australia og Sveits hevdes å ha 20 til 25 prosent sjanse for fall. 

Overdriver faren

Banken understreker imidlertid at modellen deres bare er et verktøy og har noen ulemper – blant dem en ganske sentral en – den forutsier fall for ofte. Goldman Sachs mener likevel det er grunn til uro. 

– Husprisene ser ut til å være overvurdert og gjeldsveksten har vært høy – dette er tradisjonelle signaler på boligprisfall, skriver de. 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>