Fjerner plattform

Posted October 7th, 2014 by admin

Det norske entreprenørselskapets datterselskap, AF Decom Offshore U.K. Ltd, har i et konsortium inngått avtale med CNR International om fjerning og gjenvinning av Murchison-plattformen i Nordsjøen.

Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Murchison-plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980 og produksjonen opphørte i mars i år.

Kontrakten omfatter engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning av både dekk og stålfundamentene, i alt en samlet vekt på mer enn 37.000 tonn. Arbeidet vil pågå frem til 2020. Rive- og gjenvinningsarbeidet vil gjennomføres både i Storbritannia og på Miljøbase Vats.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>