Regjeringen innførte 1. januar i år en overgangsordning for uføretrygdede, som innebar at om lag 30.000 fikk skattefradrag. Arbeidsministeren opplyser lørdag at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå å gi mellom 10.000 og 15.000 flere uføre skattefradrag, skriver Dagbladet.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag neste uke.

Bakgrunnen for forslaget er ifølge statsråden nye tall fra Skattedirektoratet som viser at om lag 127.000 personer vil få en nedgang i inntekt etter skatt etter omleggingen. Det var høyere tall enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, ifølge Eriksson.

Konkret vil regjeringen i det reviderte budsjettet foreslå å utvide overgangsordningen ved å redusere grensen for nedgang i inntekt for dem som omfattes, fra 6.000 til 4.000 kroner.

Arbeidsministeren vedgår at noen grupper vil tape på en omlegging. Gifte uføre med gjeld som fordeler alle fradrag på ikke-ufør ektefelle, graderte uføre med uføregrad under 100 prosent, uføre med lav uførepensjon og litt arbeidsinntekt og uføre med høy uførepensjon som også mottar høy tjenestepensjon, er blant gruppene, ifølge Eriksson.

Les også:


DN-lesere har spart millioner på å prute- Kan romme alt fra katastrofale til perfekte bilavgifterBetalte seg ut av bolig-rettssak

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>