En degressiv skatt

Posted September 30th, 2014 by admin

Formuesskatt innbringer mindre enn en femtedel av selskapsskatten fra fastlandet, inkludert formuesskatt på mye annet enn produktiv kapital – og vekker likevel mye sterkere engasjement fra eiere/investorer. Debatten har neppe klargjort hvorfor. Noen tall kan kanskje hjelpe.

Grunnen til det lave provenyet er selvfølgelig at mange – typisk med store verdier i belånt eiendom – betaler lite eller ingenting. Andre betaler desto mer. Hvor mye mer?

711883.jpgOm man tar ut utbytte for å betale formuesskatten, må man også betale utbytteskatt, selv om man ikke blir rikere av det. Samtidig blir det såkalte skjermingsfradraget stadig mindre verdt, siden grunnlaget vokser mye langsommere enn verdien av de aller fleste selskaper – maksimalt 1,1 prosent i året med dagens satser, gitt at det ikke tas noe utbytte. Som uttrykk for risikobasert avkastning er det en vits.

Hvis vi for enkelhets skyld antar at skjermingsgrunnlaget tilsvarer halve selskapsverdien, blir effektiv formuesskatt nærmere 1,2 prosent. Maksimal effektiv skatt (med null skjermingsfradrag) utgjør innpå 1,4 prosent, hvorav utbytteskatt på skattedekningen står for nærmere 0,4 prosentpoeng.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>