Derfor deles Aker Solutions

Posted April 30th, 2014 by admin

For 12 år siden fusjonerte Kværner og Aker Maritime. Dagens oppsplitting av Aker Solutions følger en rekke av kjøp og salg av selskaper gjennom like mange år.

- Dette ble videre eskalert da jeg ble en del av selskapet for fem år siden, sier Øyvind Eriksen, som inntil nye sjefer er på plass i sommer, er konsernsjef og styreleder i Aker Solutions.

Han understreker at mye virksomhet som ikke er kjernevirksomhet er skilt ut allerede.

- Målet har hele tiden vært å omskape dette industrikonglomeratet til en leverandør av kompleks teknologi, prosjektledelse og feltutvikling i verdensklasse. Nå tar vi det neste store steget, sier Eriksen.

Derfor

- Delingen er en erkjennelse av likheter og forskjeller, sier Eriksen.

Han viser til en rekke ulikheter mellom selskapene som blir igjen i Aker Solutions og de som blir etablert som selvstendige selskaper og lagt under det nye paraplyselskapet Akastor.

  • Kunder. Aker Solutions vil ha oljeselskapene som kunder, mens Akastor-selskapene oftere vil ha oljeservice som sine kunder.

  • Geografisk tilstedeværelse. Nye Aker Solutions vil ha sterke regionale senter i Norge, Nord-Amerika og Brasil, mens Akastor-selskapene har hele verden som marked.

  • Markedet. Nye Aker Solutions opererer i et langsiktig marked drevet av utvikling av nye felt. Akastor-selskapene som for eksempel boreteknologi preges av sykliske markeder.

  • Teknisk. Forretningsområdene i nye Aker Solutions forenes i Subsea-fabrikken, mens Akastor-selskapene har oppmerksomheten rettet mpt top-side og onshorevirksomhet.

  • Kapitalkrav. Aker Soluions blir mindre kapitalkrevende enn Akastor.

  • Investeringsbehov. Nye Aker Solutions har lite behov for nye investeringer, mens Akastor-selskapene fortsatt er i en tidlig fase og trenger investeringer for å vokse og utvikle seg. 

Sprikende

- Som dere ser er det fundamentale forskjeller mellom det nye Aker Solutions og forretningsområdene som legges under Akastor. Løsningen er å gå fra en ganske sprikende struktur med syv forskjellige forretningsområder til to forskjelllige selskaper som vil gis muligheter til å maksimere potensialet, sier han.

Delingen av selskapet skal fullføres i september i år. Da noteres begge selskapene på Oslo Børs. Kjell Inge Røkke og Aker ASA fortsetter som største eier i begge selskapene.

Under Akastor-paraplyen legges Drilling Technologies, Aker Oilfield Services, Process Systems, Surface Products og Business Solutions som uavhengige virksomheter med egen ledelse, eget styre og strategier om å maksimere verdiene. Finansdirektør i Aker Solutions i dag Leif Borge blir med over i Akastor-ledelsen. Han understreker at konsernledelsen blir en slank organisasjon.

Neste sak å lese

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>