BSU-konto-rush i Sparebank 1

Posted September 17th, 2017 by admin

DNB og Nordea opplever at færre unge begynner med Boligsparing for ungdom (BSU) og har hatt en klar nedgang i antall BSU-kontoer som åpnes per år de siste to årene. Sparebank 1, som har de fleste unge kundene sine i Midt-Norge og på Nordvestlandet, har motsatt erfaring, og sier det fortsetter i år.

– Ser vi på opprettelse av BSU så opprettes det fortsatt minst like mange nye kontoer per måned i 2017 som i 2016. Årsskiftet 2016/2017 var også historisk rekord i antall opprettelser på en måned. I tillegg setter vi sparerekorder i sparing per kunde i snitt, år for år og måned for måned, sier privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN til NTB.

Han mener det er rom for at enda flere unge kan benytte muligheten til å spare i BSU, men tror det går tålelig bra med boligsparingen.

– I 2017 runder Norge 50 milliarder i BSU-sparing, en årsvekst på 9,9 prosent, sier han.

Nedgang

DNB opplever derimot en nedgang for BSU. Sammenlignet med 2014 ble 8,9 prosent færre kontoer åpnet i 2015. Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent. De har også hatt nedgang begge disse periodene for totalt årlig sparebeløp og antall faste spareavtaler for BSU totalt.

Høye boligpriser, krav til 15 prosent egenkapital og ny boliglånsforskrift har gjort trakten for å komme seg inn på boligmarkedet trangere. Dette har nok resultert i at flere unge føler seg litt motløse, særlig de bosatt i Oslo. Da er det fort gjort å legge boligsparingen på hylla, fordi det oppleves som «umulig», sier Trond Bentestuen, personmarkedssjef i DNB.

Les også: Hva er aksjesparekonto

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for banken i mai viste at rundt halvparten av unge i aldersgruppen 18 til 34 år frykter at det vil bli vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i fremtiden. Rundt en av fire i alderen 25 til 34 år sier at de frykter at det blir nærmest umulig for de unge å komme seg inn på boligmarkedet i fremtiden.

Bentestuen sier DNB nå jobber med lansering av et nytt BSU-konsept, mer målrettet for å hjelpe dagens førstegangskjøpere.

Komplekst

Nordea opplevde 8 prosent nedgang i antall kontoåpninger fra 2014 til 2015 og så ytterligere 16 prosent ned året etter. Så langt i år er det ikke tegn til noen oppsving. Andelen unge som sier de aktivt bruker BSU er redusert fra 84 til 49 prosent. Banken har imidlertid hatt en økning i totalt sparebeløp, trolig som følge av at det nå er mulig å spare mer per konto.

Reite i Sparebank 1 vil ikke driste seg til å spekulere i hvorfor det er ulikheter mellom bankene.

– Veksten vi i Sparebank 1 har hatt i antall BSU-kontoer og innskudd henger nok sammen med flere ting. Beløpsgrensen har blitt betydelig utvidet de siste årene, i tillegg til at prisveksten på boliger har vært sterk. Det er blitt mulig og nødvendig å spare mer, sier han.(Vilkår)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>