Beskylder regjeringen for passivitet

Posted May 29th, 2015 by admin

Fredag la regjeringen frem sin maritime strategi «Blå vekst for grønn fremtid».

Les også:
Ønsker flere skip med norsk flagg

Likevel er Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund kritisk og mener regjeringen «passivt sitter med hendene i fanget».

Sjøfolkenes forbund skriver i en pressemelding at lav oljepris har ført til at ett av tre norske rederier mener at det er legitimt å erstatte norsk mannskap med utenlandsk på lønns- og arbeidsvilkår langt fra norske standarder.

- Da er det uforståelig at regjeringen passivt sitter med hendene i fanget, skriver forbundenes ledere Johnny Hansen, Hege-Merethe Bengtsson og Hans Sande.

De viser til at at flertallet i et offentlig utvalg ifjor ba regjeringen om å utrede mulighetene for å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Tusenvis av arbeidsplasser i fare

Regjeringen har ikke tatt oppfordringen.

- Denne passiviteten vil på sikt føre til tap av tusenvis av norske arbeidsplasser til sjøs og dermed svekke hele den norske maritime klynge, skriver de tre representantene for sjøfolkene. 

- Vi er heller ikke tilhenger av ordninger som er proteksjonistiske eller på annen måte stenger aktører fra andre land ute. Vi er imidlertid tilhengere av at norske sjøfolk, på samme måte som norske rederier, skal kunne konkurrere på like vilkår som utenlandske i norske farvann, skriver de videre.

- Like vilkår vil styrke norske rederier og dermed det norske flagget.

Lederne fra de tre forbundene oppfordrer regjeringen til å komme utgang med utredningen, uavhengig av strategien som ble lagt frem tidligere i dag.

- Ingen annen næring har så skjev konkurransevridning som skipsfarten. Norsk kyst og sokkel er del av norsk innlandsøkonomi, men ligger uregulert og vidåpen for rederier som bruker arbeidskraft på internasjonale minimumslønninger. Det rett og slett uhørt, sier de tre lederne.

Les også på DN idag:


- Dette er ikke toppen, det er starten på en ledighetsoppgang


Ingen vet hva han tjener

 


Frontline 2012 deler ut Golden Ocean-aksjer

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>