Bergenser kjøper halve Dr. Holms

Posted August 30th, 2017 by admin

Fem år etter at Trondheim-investoren Stig Fische solgte Dr. Holms Hotel til tre familieselskaper i Bergen, er to av dem ute. Wollan-familien gjennom selskapet Nallow og Berland-familien gjennom Berland Invest har solgt deres aksjeposter (25 prosent hver) i Holms Utvikling.

Først kjøpte 50-prosenteier Frydenbø Eiendom, eiet av Knut Herman Gjøvaag (52) med familie, seg opp til 100 prosent. Så solgte Gjøvaag de to postene videre til Erling Falch Monsens familieselskap Bergen Hotell Gruppen.

Falch Monsen (72) drev frem til 2014 tre hoteller i Bergen sentrum før han solgte det ene samt driften av alle tre til Scandic-kjeden. Han eier fortsatt eiendommene til Scandic Bergen City og Scandic Neptun. 

Krevende

Holms Utvikling omfatter både hotelldriften av Dr. Holms og eiendomsutvikling gjennom selskapet Timrehaugveien 2. Det første har vært et slit å få i balanse; det har gått med underskudd i en årrekke, inkludert i fjor.

Men salg av 24 leiligheter i fjor til en samlet pris på nær 130 millioner kroner, gjorde at Geilo-konsernet i sum omsatte for 193 millioner med et overskudd før skatt på 31 millioner.

– Driften av hotellet er et langsiktig løp for oss. Nå har vi vært om bord i fem år og planen fra første dag har vært å bygge, utvikle og reinvestere i hotellet, sier Knut Herman Gjøvaag.

– Og nå som vi har fått inn kapital etter leilighetssalgene, er planene å gjennomføre et betydelig løft i hotellet.

– Hotellet går stadig med underskudd?

– Ja, men jeg føler vi har stabilisert det rundt 65 millioner i omsetning. Det er langt under toppen på rundt 90 noen år før vi overtok, men vi mener det ligger et betydelig potensial for å få opp omsetningen med en god del millioner. Utviklingen på Geilo er god og vi har en langsiktig plan om å få opp både omsetning og priser, sier han.

– Er det derfor du har solgt til Falch Monsen?

– Han er i alle fall mye bedre på hotelldrift enn jeg. Jeg har lenge hatt et ønske om å få inn en partner som kan hotell, og jeg er sikker på at Falch Monsen blir en veldig god partner for oss i årene som kommer, sier Gjøvaag som ikke vil si noe om hva Falch Monsen har betalt. 

For bleke byboere

Doktor Ingebrikt Christian Holm, spesialist på luftveissykdommer, åpnet Holms Høifjeldshotel på Geilo i 1909; samme år som Bergensbanen ble sluttført. Den gangen var det primært et kurssted for bleke Christiania- og Bergen-borgere som trengte firsk fjelluft.

I nyere tid var det Bergensentreprenøren Erik Sande som totalrenoverte hotellet – før han han gikk over ende og måtte overlate hotellet til banken. I 1993 kjøpte Stig Fische hotellet fra Kreditkassen. Han eide det til 2012.(Vilkår)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>