Oljebremsen har festet seg i både arbeidsledighetstall og reallønnsvekst, men foreløpig ser husholdningenes handlelyst og forbruk ut til å være uberørt.

Torsdag viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at omsetningen i norsk detaljhandel økte med 1,0 prosent fra mai til juni, mens vareforbruket var enda sterkere med en vekst på 1,2 prosent.

Samlet sett steg varekonsumet 4,2 prosent i årets andre kvartal.

- Dette er sterkt, skriver analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets i morgenrapporten fredag og legger til:

- Både av hensyn til den underliggende svekkelsen i arbeidsmarkedet, og fordi store deler av norsk økonomi viser klare tegn til oppbremsing.

Milliardomsetning

Informasjonssjef Øyvind Arum i hovedorganisasjonen Virke har foreløpig ikke fått tallene med oversikt over årets sommerhandel, men tror et grått vær har bidratt til at nordmenn har besøkt kjøpesentrene mer enn i fjor.


Informasjonssjef Øyvind Arum i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke/pressefoto
Informasjonssjef Øyvind Arum i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke/pressefoto

<!–

Informasjonssjef Øyvind Arum i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke/pressefoto

- I tillegg har en lavere kronekurs trukket flere turister til reiselivsnæring, restauranter og muséer – samtidig som det selvfølgelig også gir ringvirkninger i handelen generelt, forklarer Arum.

Virke anslår at omsetningen i sommermånedene vil havne på 100 milliarder kroner, en økning på 3,5 prosent. Handelstallene for mai viser at omsetningen går i «riktig» retning, ifølge informasjonssjefen.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener imidlertid at detaljhandeltallene ikke er spesielt gode.

- Oppgangen ser ut til å være drevet av dårlig vær, uttalte han til DN torsdag.

Økonomen mener at detaljomsetningen viser tegn til å slakke av, og at det som så ut til å være en sterk oppgang frem til april, nå er visket ut.

Tar av sparingen

Arum frykter derimot ikke at nordmenn blir mer sparsommelige hva gjelder forbruk fremover, og mener de istedet vil ta av sparing dersom lønnsoppgjørene blir moderate fremover.

- Vi må huske at spareraten i husholdningene har vært høy over lang tid.  Mange har derfor handlingsrom i privatøkonomien, utdyper Arum og legger til:

- At nordmenn klapper igjen lommeboken er det ingen overhengende fare for.

Dette begrunner han med fortsatt vekst i detaljomsetningen.

- Selv om forbruket går ned i de delene av landet som lever av petroleum, er det fortsatt optimisme. Oljenedgangen har ikke spredt seg til hele landet enda.

Fortsatt reiselyst

Optimismen var særlig stor i reiselivsbedrifter ved inngangen til sommeren, melder Arum. Virke så da at flere aktører ansatte ekstra mange sommervikarer på bakrgunn av at de ventet økning i antallet besøkende.

- Våre medlemmer innen reiseliv rapporterer om godt besøk, legger Arum til.

Heller ikke den norske reiselysten ser det ut til å være noe i veien med: Flere turoperatører DN har kontaktet melder om skyhøyt bookingnivå og rekordfulle fly.


Administrerende direktør Christian Grønli i Ving. Foto: Elin Høyland
Administrerende direktør Christian Grønli i Ving. Foto: Elin Høyland

<!–

Administrerende direktør Christian Grønli i Ving. Foto: Elin Høyland

- Vi kan konkludere med at sommeren har vært veldig bra for oss som driver med salg av reiser, sier administrerende direktør Christian Grønli i Ving til DN.

Han merket at bestillingenene skjøt fart allerede i midten av mai, og fortsatt på et høyt nivå gjennom sommeren.

- Det har bidratt til at flyene går fullere enn noengang, legger Grønli til.

Kommunikasjonsrådgiver Beatriz Rivera i reiseoperatøren Apollo opplyser til DN torsdag at selskapet nå er 99 prosent utsolgt for pakkereiser.

Lite påvirket

Ving-sjefen har inntrykk av at nordmenns kjøpekraft – og vilje fremdeles er høy.

Han hadde i utgangspunktet ventet et tilbakeslag i reisesalget denne sommeren, som følge av den svakere økonomiske utviklingen.

- Det er det ingenting som tyder på. Da skal man også ha i bakhodet at den norske kronen har svekket seg betydelig mot de fleste valutaer, men ikke noe tyder på at det har lagt en demper på etterspørselen etter reiser, sier Grønli og definerer seg som «nøktern optimist».

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS ser også at nordmenn i dag flyr mye, både i jobb- og fritidssammenheng.

- Det er alltid slik at makroøkonomien også påvirker flybransjen. Men det er også fortsatt slik at Ola Normann har mye penger. Relativt sett er det svært billig å fly, og det gjør at reiseaktiviteten ikke avtar så dramatisk – heller tvert om, mener Johansen.

 

Les også: Han gir 220 bort millioner til de ansatte

Nå treffer oljesmellen bredere

Kjøp én leilighet her eller tre i Oslo

 

Se også:

Slik blir styrketreningen mer spennende:

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>