Anundsen slår tilbake mot kritikken

Posted May 31st, 2015 by admin

Allerede samme dag som riksrevisor Per-Kristian Foss la frem beredskapsrapporten torsdag 21. mai, vedgikk Anundsen at Riksrevisjonen hadde truffet «relativt godt med beskrivelsen av hvordan situasjonen har vært.

- Jeg er enig i kritikken fra Riksrevisjonen. Den skyldes et arbeid som vi har gått gjennom langt tilbake i tid. Kritikken samstemmer i stor grad med det vi har avdekket selv i regjeringen gjennom tilsyn i Justis- og beredskapsdepartementet, sa Anundsen til NTB.

Gal fremstilling

I en kommentar i søndagens VG ønsker Anundsen likevel å presisere at rapporten ble fremstilt som om «den omhandler norsk beredskap i stort», noe han mener er helt galt.

- Riksrevisjonens rapport omhandler ikke politiets beredskap, samarbeid med Forsvaret, samarbeid mellom nødetatene, sikringsarbeid, ledelse og det vi ofte forbinder med beredskap – både forebyggende og dersom noe rammer oss, påpeker Anundsen i kommentaren.

Han sier regjeringen gjør sitt ytterste for å styrke norsk beredskap, og at det var igangsatt mange nye tiltak for å bedre situasjonen i god tid før rapporten ble lagt frem.

- Det har vi gjort siden vi tiltrådte høsten 2013. Mye er gjort, men arbeidet med å styrke samfunnssikkerhet og beredskap vil alltid pågå, sier han.

Høring

Anundsen viser til at Riksrevisjonens rapport kun peker på hvordan såkalte samordningsvirkemidler utnyttes, hva man har lært av hendelser og øvelser, styringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt fylkesmennenes oppfølging på beredskapsområdet.

Allerede samme dag som innholdet i rapporten ble kjent, ble det klart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ville avholde høring om rapporten. Tidspunktet er satt til lørdag 6. juni.

Det er høyst uvanlig, om det noensinne har skjedd, at Stortinget avholder kontrollhøring på en lørdag, men ifølge komitéleder Martin Kolberg (Ap) er det helt nødvendig å behandle rapporten før Stortinget tar sommerferie 19. juni.

Stoltenberg

Sist torsdag gjorde statsminister Erna Solberg (H) det klart at hun ønsker å stille under beredskapshøringen. Hun mente imidlertid at også forgjengeren Jens Stoltenberg bør i ilden.

- Riksrevisjonens rapport dreier seg ikke om Statsministerens kontor i det hele tatt. Men hvis kontroll- og konstitusjonskomiteen først vil ha svar på hvordan vi jobber med beredskap, bør det jo også stilles spørsmål om hvordan det ble jobbet med slike spørsmål på SMK tidligere, framholdt hun.

NATO-sjefen er på norgesbesøk og skal treffe Solberg fredag 5. juni. Dagen etter kan de to altså møtes på nytt, i en høringssal på Stortinget.

Topptungt

Både Anundsen og de tidligere Ap-statsrådene Grete Faremo og Knut Storberget er blant dem som er invitert til høringen.

Komiteen vil også høre fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i kraft av at han har ansvaret for landets fylkesmenn. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er invitert sammen med direktøren i Helsetilsynet, fordi disse etatene har tilsynsansvar overfor Justisdepartementet.

DSB-sjef Jon Lea, politidirektør Odd Reidar Humlegård samt departementsråd Tor Saglie i Justisdepartementet er også bedt om å møte.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>