Aibel kutter 230 til

Posted October 1st, 2014 by admin

OSLO: Olje- og gassleverandørselskapet Aibel varslet onsdag at det vil kutte bemanningen med ytterligere 230 personer. Kuttene kommer på toppen av 230 stillinger som gikk i mars, og 250 i august. Kuttene denne gang kommer i Haugesund, og for første gang rammes ansatte innen selskapets konstruksjonsvirksomhet, og inntil 100 mekaniske arbeidere vil rammes.

«Kuttene er nødvendige som følge av endringer i selskapets arbeidsmengde. Mens tidligere kutt i hovedsak har påvirket funksjonærer, er det nå nødvendig å justere den operasjonelle delen av virksomheten», skriver Aibel i en melding.

Aibel eies av investeringsselskapene Ferd Capital og Ratos har rundt 5500 ansatte i Norge, Thailand, Singapore, Danmark og Egypt. DN

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>