Det norske vekstfondet Northzone sitter med en urealisert gevinst på 2,2 milliarder kroner i Spotify, skriver Dagens Næringsliv torsdag. Spotify hentet for to uker siden 1,5 milliarder kroner i en kapitalinnhenting som priser selskapet til 24,4 milliarder kroner (fire milliarder dollar). Det svenske musikkstrømming-selskapet er dermed i ferd med å bli en av Nordens mest […]

Aksjestrateg Peter Hermanrud i Swedbank First Securities tror aksjene på Oslo Børs vil stige med drøye 20 prosent i 2014. – Jeg ser lett for meg at hovedindeksen kan nå 650 poeng neste år, sier Hermanrud til Dagens Næringsliv torsdag. Mot dyrt marked Hittil i år har hovedindeksen steget med 20 prosent. Hermanrud mener at […]

Advokat Jan Fougner krevde 3,1 millioner kroner i salær etter arbeidsrettssaken i Rema-eide Norsk Kylling. Torsdag skriver Dagens Næringsliv at retten har kuttet Fougners salær med 2,55 millioner kroner. For høy timepris og for mange timer, mente Sør-Trøndelag tingrett. – Jeg har aldri tidligere erfart noe lignende i min 25-årige praksis som advokat, sier Fougner […]

Onsdag kveld la Federal Reserve (Fed) frem sin såkalte «Beige Book», som er en vurdering av aktiviteten i USA økonomi. Her kommer det frem at amerikanske økonomien fortsatte å vokse i et beskjedent til moderat tempo fra starten av oktober. Dermed fortsetter veksten samme tempo som man har sett det siste året, påpeker den amerikanske […]

Neste år er det 25 år siden Tim Berners-Lee skrev et berømt notat, som regnes som starten på World Wide Web. Oppfinnelsen hans er i dag over alt i våre liv, og den har gjort en utrolig utvikling mulig. Men nå frykter Berners-Lee for selve grunnvollene i sitt verk. Trusselen kommer fra spionene i amerikanske […]

Saken om reversering av tollregimet for ost og kjøtt fra EU kunne derfor ikke realitetsbehandles på Venstres gruppemøte onsdag, slik planen var. Venstre var imot innføringen av tollforhøyelsen som fulgte av at den rødgrønne regjeringen endret tollberegningen fra kroner til prosent. Omleggingen førte til en dramatisk økning for visse typer ost og kjøtt, men var […]

Det kom frem da retten i Oslo fikk høre lydbåndopptak fra oktober av vitneavhøret av den tidligere Fast-selgeren Nathan van den Bosch onsdag ettermiddag. Økokrim har siden 2009 forsøkt å få den tidligere Fast-selgeren inn til avhør – uten hell. Til slutt måtte de be om hjelp fra australske myndigheter, som stevnet den motvillige selgeren. […]

Nokia får selge til Microsoft

December 4th, 2013

Overtakelsen medfører ingen konkurransemessige bekymringer, ikke minst fordi de to selskapene bare overlapper hverandre marginalt, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen. De få elementene som finnes mellom Microsofts eksisterende teknologi og Nokias smarttelefonutstyr er ikke omfattende nok til å føre til at andre aktører blir utkonkurrert, heter det videre. Finske Nokia dominerte mobilmarkedet i […]

– Hva er det mest nyttige du lærte i studietiden? Navn: Ola Borten Moe (37) Tittel: Nestleder i Senterpartiet, bonde og påtroppende direktør i Siva Utdannelse: Agronom fra Skjetlein videregående skole, to mellomfag i statsvitenskap og historie fra NTNU – Metode og måten å tilegne seg kunnskap på. I tillegg til en del basiskunnskap som […]

– Det har skjedd noe helt drastisk med folks forventninger til flyprisene, konstaterer produktdirektør Kristin Sætevik i Finn reise. – Folk vil fly billigst mulig, men samtidig forventer man full service. Vi er blitt veldig kravstore, sier hun. – Bare det er billig nok, reiser folk samme søren! Når nordmenn sier at de vil betale […]